Labdaros fondas

Kviečiame jungtis prie mūsų projektų: www.gridinfoundation.org

2012 m. rugsėjo 18 d. įkurtas Aleksandro Gridino labdaros fondas.

Fondas vysto Gridin's Group bendrovių grupės labdaros programas, vykstančias pastarąjį dešimtmetį, dalyvauja visuomenei aktualiuose projektuose, remiasi socialiai vertingais bendradarbiavimo, pagarbos žmogui, bendruomenei ir aplinkai principais.

Pagrindinis fondo veiklos tikslas – remti skurstančiose šeimose augančius vaikus, užtikrinti jų sveikatingumą ir užimtumą, padėti jauniesiems sportininkams.