Tarptautinis mokymų centras (ITC)

 • Darbuotojai parenkami, rengiami ir mokomi specialiai šiuo tikslu „Gridin's Group“ įkurtame tarptautiniame mokymų centre (angl. International Training Center GG, ITC).

  Valstybinės įstaigos nustatyta tvarka akreditavo „Gridin's Group“ Tarptautinį mokymų centrą (ITC), todėl jame siūlomoms mokymo programoms suteiktos Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos licencijos, be to, jos taip pat atitinka tarptautinių sertifikavimo bendrovių standartų reikalavimus.

  Visi ITC dirbantys techniniai konsultantai, treneriai ir instruktoriai yra savo srities profesionalai, o jų kvalifikaciją patvirtina įvairūs tarptautiniai sertifikatai bei diplomai.

  Mokymai vyksta trimis kalbomis: rusų, anglų ir lietuvių.

  Visos ITC mokymo patalpos ir konstrukcijos buvo suprojektuotos ir pastatytos, atsižvelgiant į įvairių pramonės sričių reikalavimus ir tarptautinius standartus.

  Tarptautinis mokymo centras (ITC) visiems norintiems siūlo šias paslaugas:

  • Galimybę įgyti naują profesiją
  • Mokymą, atestaciją ir specialisto kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimą.
  • Teorinių žinių ir praktinių įgūdžių patikrinimą, specialistų profesinio paruošimo lygio nustatymą.
  • Specialistų kvalifikacijos kėlimą.
  • Specialistų testavimą ir sertifikavimą.
  • Sveikatos apsaugos ir darbo saugos mokymus pagal atitinkamų specialybių reikalavimus.
  • Neformalius mokymus.

  Nuoroda į Tarptautinio mokymo centro interneto svetainę